========================
= Moms på 60 sekunder. =
========================

Hvis du (dit firma) er momsregistreret, skal du lægge 25% moms på alle dine fakturaer. Dette er en afgift på at være et menneske eller et firma, som ikke er momsregistreret.
De 25% opkræver du på vegne af Staten og afregner med Skat. Det er således ikke dine penge. Omvendt får du refunderet de penge, som andre firmaer opkræver dig i moms.

Et eksempel:
Du sælger 10 timer á 1.000 kr. Dette giver 10.000 kr, hvortil du lægger moms, 2.500 kr. på regningen. Herved skal kunden betale de 12.500 kr. Momsen afregnes med Skat, altså du skal betale beløbet til Skat.
Du køber herefter 1000 kuglepenne til 1 kr. pr. stk. Dette giver 1.000 kr., hvortil sælger lægger 25% moms, 250 kr., og din regning lyder på 1.250 kr.

Momsregnskabet siger så 2.500 ind og 250 kr. ud. Du afregner med Skat i den såkaldte momsangivelse og skal her betale 2.250 kr.

Dit regnskabsprogram (du bruger ikke stadig Excel, vel?) lægger alle momsbeløbene sammen mht. plus og minus, og du angiver det så til Skat på deres hjemmeside. Dette sker f.eks. en gang pr. kvartal, afhængig af din aftale med Skat.

Hvis beløbet er positivt, altså at du har solgt mere momspligtigt end du har købt, skal du betale beløbet efter Skats anvisninger. Hvis det er negativt, får du beløbet ind på din Nemkonto —> fratrukket eventuel gæld, dit firma måtte have til Skat.

Bemærk, at du i tilbud o.lign. til private brugere SKAL angive salgspris INKL moms, mens det ikke er nødvendigt – men dog god kutyme – overfor andre virksomheder. På fakturaer skal momsen i begge tilfælde klart fremgå.

===
Dette var ‘moms på 60 sekunder’ og selvfølgelig i sin simpleste form.

Efterskrift / avanceret:
————————
Det er et hav af regulativer, som definerer, hvilke ydelser, som helt eller delvist er momspligtige, fradragsmuligheder ved restaurantbesøg, brugt-moms ved handel med private, regler for handel med udlandet, blandede aktiver, f.eks. biler osv. osv. Det skal ikke være særlig komplekst, for professionel hjælp kan betale sig.

En lidt grundigere gennemgang findes her:
https://johnhannover.blogspot.dk/2017/03/moms-for-begyndere.html
Skats vejledning er her:
http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234574

I serien:

http://www.bh.kirkegaardlive.dk/om-moms-paa-60-sekunder
http://www.bh.kirkegaardlive.dk/om-aaop-paa-60-sekunder
http://www.bh.kirkegaardlive.dk/om-regnskaber-paa-60-sekunder

Se også:
http://www.liste002.datakons.dk
http://johnhannover.blogspot.dk/2016/09/selvstndig-ja-af-jrgen-kirkegaard.html
http://johnhannover.blogspot.dk/2016/11/valg-af-regnskabsprogram.html

Jørgen Kirkegaard
2/10 2017
www.kirkegaardlive.dk