==============================
= Om REGNSKAB på 60 sekunder =
==============================

Grundlæggende om et firmas regnskab.
————————————

Et regnskab fortæller dig to ting:
Resultat og balance.

Resultatet:
———–

Resultatopgørelsen viser alle periodens indtægter, også kaldet omsætning, og alle periodens udgifter. Årsregnskabet indeholder tallene for hele året.
Er summen af indtægter større end summen af udgifter, har firmaet overskud, ellers har firmaet underskud.

Balancen:
———

Balancen indeholder en status for aktiver og passiver for datoen for afslutningen af regnskabet. I et årsregnskab fra 1.januar til 31.december, vil det således være pr. 31. december.

Aktiver er, hvad firmaet ejer eller har til gode. Det kan være likvider i banken og regninger, som kunder ikke har betalt.
Passiver er firmaets gæld, altså, hvad firmaet skylder. Det kan være billån, firmaets ubetalte regninger og skyldig moms.

===

Avanceret omkring balancesum:
—————————–

I regnskabet kan det forvirre, at resultatopgørelsens “balancesum”, summen af indtægter og summen af udgifter, tilsyneladende er ens, men det skyldes, at overskud/underskud regnes med som f.eks.

Indtægter: 100.000

Udgifter (80.000) + Overskud (20.000) = 100.000

Tilsvarende med underskud.

Som for resultatopgørelsen kan det også forvirre, at balancesummen, summen af aktiver plus summen af passiver, tilsyneladende er ens. Dette skyldes igen, at overskud/underskud regnes med som f.eks.

Aktiver=200.000
Passiver=Gæld (180.000) + overført overskud (20.000) = 200.000.

===

God fornøjelse f.eks. med at læse det første regnskab, som du får fra din revisor!

= Jørgen Kirkegaard
= 14/10 2017

http://www.bh.kirkegaardlive.dk/om-moms-paa-30 sekunder
http://www.bh.kirkegaardlive.dk/om-laan-paa-30 sekunder
http://www.bh.kirkegaardlive.dk/om-regnskaber-paa-30 sekunder