Vokabulatur og indforståede begreber.

Det sker ofte, at professionelle anvender ord og udtryk, som er meget indforståede. Her er en oversigt over de mest anvendte og en kort forklaring. I parentes efter ordene er en henvisning til en forklaring, oftest fra Wikipedia. Vi tager med kyshånd imod forslag til nye forklaringer.

SaaS ((Software as a Service):
-betyder blot, at du har købt en licens til programmet, at det ligger online og at leverandøren automatisk vedligeholder det og tager vare på din data. I daglig tale: Et online program, hvilket dog er mindre præcist.

ERP (Enterprise Resource Planning):
-et system, som håndterer virksomhedens funktioner såsom salg, lager, indkøb og selvfølgelig selve regnskabet. Det er dette, vi forventer af et lettere udvidet regnskabsprogram. Begreberne ERP og CRM blandes ofte sammen.

CRM (Customer Relation Management):
-et system, fokuserer mere på kunden mht. aftaler, timeregistrering, kontaktoplysninger og egentlig håndtering af kundesalg. Begreberne ERP og CRM blandes ofte sammen.
Note 4: ”Integrerede systemer”. ”Integrationer”. Dette betyder, at flere programmer spiller sammen og anvender samme brugergrænseflade og/eller samme database, så det som bruges blot føles som om, at ét program kan mere. Betegnelse er ofte misbrugt af udbydere af såkaldte ”API”-er, som f.eks. blot kan importere eller eksportere data og/eller hvor der er tale om helt forskellige systemer.